dinsdag 3 januari 2012

Zal ik wel of niet een nieuwsbrief versturen?

Veel ondernemers vragen zich af: moet ik nu wel of niet een nieuwsbrief versturen? Men twijfelt vaak vanwege de aanname dat de meeste nieuwsbrieven niet of nauwelijks gelezen worden. MAAR: hoewel veel nieuwsbrieven inderdaad niet de aandacht krijgen waar de verzender op hoopt, hoeft dat niet voor jouw nieuwsbrief te gelden!

Voor ik de kwestie “wel of geen nieuwsbrief” behandel, eerst twee andere vragen: hoe krijg ik mensen aan het lezen, en wat vindt mijn publiek interessant?

Hoe krijg ik mensen zover dat ze mijn nieuwsbrief lezen?
Om te zorgen dat je publiek je boodschap daadwerkelijk tot zich neemt, moet je bij het verzenden van een nieuwsbrief de volgende zaken in gedachten houden:
 • Benader alleen mensen die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Deze toestemming is namelijk een indicatie van de interesse die men heeft. Wie bij voorbaat niet geïnteresseerd is, zal hoogstwaarschijnlijk ook geen toestemming geven.
 • Bied relevante content voor je doelgroep: geef tips / aanvullende informatie over producten / diensten die je lezers bij je hebben afgenomen of waarvan je hoopt dat men ze in de toekomst zal afnemen. Schrijf over je publiek en over zaken die “leven” in je branche. En onderschat het gebruik van een beetje humor niet!
 • Verstuur je nieuwsbrief regelmatig. Dat wil zeggen: “met regelmaat”. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn als “vaak”. Je kunt beter één keer per maand een goed gevulde nieuwsbrief versturen dan wekelijks een mager verhaal.
 • Laat je commerciële aanbod hand in hand gaan met kennis en informatie die je gratis weggeeft. Oftewel: verzand niet in het rondsturen van een digitale folder met uitsluitend aanbiedingen.
 • Zorg dat eventuele aanbiedingen / kortingsacties daadwerkelijk aantrekkelijk zijn. Een korting van 5% bij besteding van een minimumbedrag is niet echt bijzonder. Durf écht iets aan te bieden.
Hoe weet ik wat mijn publiek interessant vindt? Oftewel: wat is relevante content?
Heel simpel: verplaats je in je ontvanger, en bepaal wat jij van jezelf zou willen horen. Of nog beter: vraag de mensen in je doelgroep wat voor soort informatie / aanbiedingen / et cetera zij willen en kom ze hierin tegemoet. Als je je “voelsprieten” continue op deze manier paraat houdt, voorkom je daarmee dat je nieuwsbriefcampagne eenrichtingsverkeer wordt. In plaats daarvan krijg je iets dat op meerdere manieren waardevol kan zijn: een dialoog!

De hamvraag: moet ik nou wel of niet een nieuwsbrief verzenden?
Tot slot de inleidende vraag van dit artikel: moet ik nou wel of niet een nieuwsbrief verzenden? Ook hierbij geldt dat je potentiële publiek leidend moet zijn. Vraag je omgeving (en daarmee bedoel ik expliciet de mensen in je doelgroep, niet vrienden en andere bekenden waarbij je het risico loopt op sociaal wenselijke reacties) of zij een nieuwsbrief zou waarderen. Als dat niet het geval is, ben je daar snel genoeg achter en dan kun je jezelf de tijd en moeite besparen.

Mocht je omgeving echter wél interesse tonen, probeer dan via dezelfde weg te achterhalen wat men geschikte onderwerpen vindt en welke verzendfrequentie men verwacht. Je hoeft natuurlijk niet alle wensen exact in vervulling te laten gaan, maar je hebt zo in elk geval een goed uitgangspunt.

vrijdag 3 juni 2011

5 richtlijnen voor het coderen van nieuwsbrieven in HTML

Voor wie graag zelf zijn sjabloon / template voor de nieuwsbrief bouwt, heb ik een vijftal uitgangspunten opgesteld. Voor ik daar inhoudelijk op in ga, geef ik eerst een stukje achtergrondinformatie over de wijze waarop verschillende e-mailprogramma’s met HTML omgaan: HTML rendering.

HTML rendering
HTML rendering is het proces waarin een HTML rendering engine de HTML die hem aangeboden wordt, omzet naar de tekstuele en grafische elementen die je in je webbrowser of e-mailprogramma ziet. Het feit dat de diverse rendering engines (Gecko, Trident, WebKit e.a.), van elkaar verschillen, is één van de redenen dat dezelfde HTML in verschillende e-mailclients (Outlook, Thunderbird, Apple Mail, Gmail, Hotmail, Yahoo!, et cetera) verschillend weergegeven kan worden.

Naast het gebruik van de verschillende rendering engines is er nóg een uitdaging die je het hoofd moet bieden. Zo moeten e-mailclients hun gebruikers beschermen tegen spammers en ander digitaal tuig. Dat betekent dat technieken die voor websites prima werken (zoals het meegeven van een achtergrondkleur aan de ) door sommige e-mailclients “gestript” worden, omdat spammers vergelijkbare constucties gebruiken om hun doelgroep te misleiden. De goeden lijden dus – zoals gebruikelijk – onder de kwaden.

Tot slot speelt ook het gebruikte besturingssysteem (Windows XP / Vista / 7, Apple OS, Linux, et cetera) een rol. Thunderbird kan zich binnen Windows 7 weer net iets anders gedragen dan binnen Ubuntu (een Linux-distributie), en Outlook 2007 kan in Windows Vista zorgen voor een iets andere weergave van e-mailberichten dan in Windows XP (en dan heeft óók de geïnstalleerde versie van Internet Explorer daar soms nog weer invloed op).

Ik zal niet ingaan op welke e-mailclient welke HTML rendering engine gebruikt, welke beperkingen hij verder oplegt aan het verwerken van HTML en hoe de verschillende besturingssystemen daar hun bijdrage aan leveren, (daar is een klein boek aan te wijden namelijk), maar ik volsta hier met:

E-mailclients beperken het gebruik van HTML en CSS, maken het gebruik van andere technieken (Flash, Javascript, PHP, e.d.) nagenoeg onmogelijk, en doen dit binnen verschillende omgevingen allemaal op een net iets andere manier.

De oplossing voor al deze E-mail Ellende is: drastisch ouderwets te werk gaan. Daarom hieronder een aantal richtlijnen.

Richtlijn 1: Gebruik tabellen in plaats van <div>-jes
Misschien is dit wel het meest elementaire uitgangspunt voor het coderen van nieuwsbriefsjablonen: gebruik tabellen, tabellen en tabellen!

Voor websites worden doorgaans <div>-jes gebruikt om verschillende elementen (zoals het hoofdmenu, de header, de footer, een kolom, et cetera) te omsluiten. Vervolgens worden in een extern stijlblad (een CSS-bestand) de stijl en positie van elke <div> bepaald.

E-mailclients kunnen daar niet mee omgaan. Daarom kun je beter tabellen gebruiken. Voor het positioneren van elementen gebruik je daarom ook geen float: left;, maar align=”left“ of style=”text-align: left;”.

Richtlijn 2: Gebruik één tabel van één cel als wrapper
Dit advies ligt in het verlengde van de eerste richtlijn, maar kan dusdanig veel invloed hebben dat ik het afzonderlijk vermeld. Om te voorkomen dat er elementen van je nieuwsbrief “uitsteken” (bijvoorbeeld dat de body van je nieuwsbrief net iets breder is dan de header en de footer), kun je het beste één tabel met één cel gebruiken als wrapper. Als volgt dus:

<table style=”width: 600px; margin: 0px; padding: 0px;”>
    <tr>
        <td style=”margin: 0px; padding: 0px;”>
                Hier de rest van je HTML
        </td>
    </tr>
</table>

Geef de tabel een vaste breedte (een aantal pixels dus, geen percentage), en plaats andere tabellen binnen die hoofdtabel. Reken goed uit hoeveel pixels je spendeert aan de breedte van subtabellen, cellen, paddings en margins, en zorg dat je daarmee de breedte van de wrappertabel niet passeert.

Bij voorkeur gebruik je voor elk element een nieuwe tabel. Daarom is het heel belangrijk dat je je HTML netjes opmaakt: gebruik inspringingen en witregels om de structuur duidelijk te maken, en geef in complexe sjablonen / templates eventueel met commentaar aan waar een element begint en eindigt.

Bonustip 1: Als je de achtergrond van je nieuwsbrief een andere kleur wilt meegeven dan wit (over de hele breedte van het scherm), dan kun je om de hierboven beschreven wrapper tabel nóg een wrapper tabel plaatsen. Die geef je dan een breedte van 100% en een achtergrondkleur naar keuze. Je kunt je nieuwsbrief binnen die tabel eenvoudig centreren met <center></center>. Hotmail accepteert dat niet, maar daar is óók weer een oplossing voor. De inhoud van de <head></head> wordt gelukkig niet door elke e-mailclient (volledig) gestript. Plaats daarom de volgende code in de <head></head> van je nieuwsbrief:

<style type="text/css">
            .ReadMsgBody { width: 100%; }
            .ExternalClass { width: 100%; }
</style>

Nu zal Hotmail je nieuwsbrief ook netjes gecentreerd weergeven!

Bonustip 2: Wen jezelf aan om alle tabellen en tabelcellen standaard van een margin en padding van 0px te voorzien. Als de padding daarvan af moet wijken, kun je dat altijd nog instellen (margins kun je beter niet gebruiken, die worden niet overal ondersteund). Door alle margins en paddings standaard op 0px te zetten, voorkom je dat e-mailclients creatief worden en ergens een paar pixels aan toevoegen of juist wegsnoepen. Geloof me, als een e-mailclient de kans krijgt om je met bloed, zweet en tranen geproduceerde HTML te vernaggelen, zal hij dat zeker doen!

Richtlijn 3: Gebruik inline CSS in plaats van interne CSS of een externe stylesheet
Sommige e-mailclients strippen de volledige inhoud van de <head></head> van een HTML-mailing. Dat betekent dat interne stijldeclaraties en verwijzingen naar externe stylesheets genegeerd worden. De oplossing: inline CSS. Oftewel, stijldeclaraties plaatsen waar ze nodig zijn, OVERAL dus!

Dat betekent dat je elke tabel en elke cel van opmaak moet voorzien. Daarom is het verstandig om eerst de structuur van je mailing op te zetten en als laatste de stijl toe te passen. Ook kun je, als je nieuwsbrief elementen heeft die qua structuur en stijl met elkaar overeen komen, eerst één element bouwen + stylen, en daarna gewoon kopiëren en plakken. Vroeg of laat zul je echter een keer iets willen wijzigen. Dan zit er inderdaad – zucht – niks anders op dan de wijziging overal toe te passen waar nodig.

Bonustip: Sommige e-mailmarketingapplicaties (bijvoorbeeld MailChimp) bieden tools om interne CSS (stijldeclaraties in de <head></head> van je HTML-document) automatisch om te zetten naar inline CSS.

Richtlijn 4: Beperk je tot HTML + CSS
Soms is de verleiding groot om in een nieuwsbrief bijvoorbeeld roterende banners en video te gebruiken. Hoewel ik de laatste zal zijn om te zeggen dat je geen dynamische elementen moet toevoegen aan je mailing, moet je toch rekening houden met de technische beperkingen van e-mailclients.

Gebruik je daarom een roterende banner, hou er dan rekening mee dat sommige e-mailprogramma’s de techniek die je gebruikt voor het roteren (bijvoorbeeld Flash of Javascript) niet ondersteunen, waardoor óf niks óf alleen de eerste afbeelding wordt getoond.

Video is een ander veelgebruikt communicatiemiddel. Het kan goed gebruikt worden in combinatie met een nieuwsbrief, maar verwacht niet dat een video in de inbox van een willekeurig e-mailprogramma afgespeeld kan worden. Je doet er daarom verstandig aan om – als je bijvoorbeeld een YouTube-filmpje wilt opnemen in je nieuwsbrief – een screenshot te maken van het begin van je video en deze als afbeelding in je nieuwsbrief te plaatsen. Zorg ervoor dat het herkenbare driehoekige afspeel-icoontje goed zichtbaar is, zodat het lijkt alsof de ontvanger rechtstreeks op de video klikt. Vervolgens link je de afbeelding naar de daadwerkelijke video op YouTube of op je eigen website / weblog, en klaar ben je!

Richtlijn 5: Werk met oog voor detail en: testen, testen, en nog eens testen!
Webbrowers willen nog wel vergevingsgezind zijn als je een HTML-tag niet netjes afsluit. E-mailclients zijn strenger, omdat het open laten van HTML-tags een truukje kan zijn waarmee spammers en andere digitale boeven hun doelgroep proberen te misleiden. Werk daarom heel nauwkeurig!

Eerder had ik al gesteld dat je elke tabel en elke cel apart moet opmaken. Let er daarom op dat je (zeker wanneer je in een later stadium wijzigingen aanbrengt) echt ALLE cellen opmaakt, zodat passages die dezelfde stijl moeten hebben, er ook daadwerkelijk hetzelfde uitzien (qua lettergrootte, lettertype en kleur). Zorg dat alle hyperlinks zich op dezelfde manier gedragen (ook die moeten individueel opgemaakt worden), en hanteer een consequente uitlijning van de elementen in je nieuwsbrief.

Tot slot: testen, testen en nog eens testen! Maak een account aan in Hotmail, Yahoo! en Gmail en test die in verschillende browsers. Installeer verschillende versies van Outlook op verschillende besturingssystemen. Installeer Thunderbird en test in Apple Mail en op verschillende Linuxdistributies. Bekijk de webversie van je mailing in verschillende browsers en op verschillende besturingssystemen.

Natuurlijk kun je het testproces zo uitgebreid maken als je wilt. Misschien is niet al het bovenstaande noodzakelijk voor jouw campagne, die inschatting kun je het beste zelf maken. De bottom line is in elk geval: testen, testen en nog eens testen!

Bonustip 1: Als je niet de mogelijkheid hebt om test uit te voeren binnen verschillende besturingssystemen / webbrowsers / e-mailclients, kun je gebruik maken van tools als Litmus of de Inbox Inspector van MailChimp. Dergelijke applicaties versturen je mailing naar allerlei verschillende clients. Op die manier kun je er óók achter komen hoe je HTML zich houdt in verschillende digitale omgevingen.

Bonustip 2: Campaign Monitor biedt op haar website een zeer gedetailleerd overzicht van stijldeclaraties en bijbehorende ondersteuning in een groot aantal e-mailclients. Staar je er niet blind op (er staan aardig wat zaken in die je waarschijnlijk toch nooit zult gebruiken), maar een aantal elementen is erg zinvol.

Slotwoord: E-mailclients are evil
Het coderen van HTML-nieuwsbrieven kan erg leuk en uitdagend zijn (echt!), maar het kan (zeker bij complexere sjablonen) ook veel frustratie opleveren. Je doet er verstandig aan om e-mailclients met een zekere mate van achterdocht en speelse minachting te benaderen. Doe je dat niet, dan geef je e-mailclients de kans om het bloed onder je nagels vandaan te trekken.

Wees daarom creatief, creëer af en toe je eigen regels en maak gebruik van oplossingen die anderen al hebben gevonden en op internet hebben gepubliceerd. Soms lijkt zo’n oplossing tegen elke vorm van officiële ondersteuning (van e-mailclients) in te druisen. Maar als het werkt, werkt het! Hanteer daarom het alom bekende credo “Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan!”.

woensdag 27 april 2011

Tweets in een nieuwsbrief

De “follow me”-button mag nu wel bekend verondersteld worden: de volgknop van Twitter heeft zijn weg naar menig nieuwsbrief inmiddels gevonden. Soms is het echter ook leuk om niet alleen een volgknop te plaatsen, maar ook de vijf meest recente tweets te tonen. Zo geef je je nieuwsbrieflezers een voorproefje van wat ze te wachten staat als ze je gaan volgen.

Maar…dat kan toch niet? Daar zijn toch dynamische technieken voor nodig die niet door e-mailclients worden ondersteund, zoals PHP?

Ja en nee.

HTML en CSS alleen zijn niet genoeg
Er is inderdaad meer nodig dan alleen HTML en CSS (de enige technieken die door alle e-mailclients in mindere of meerdere mate worden ondersteund) om verbinding te maken met een Twitter-account en de meest recente tweets te tonen. Je kunt dus geen script in je nieuwsbrief plakken dat vanuit de inbox van je ontvangers jouw meest recente tweets binnenhaalt.

Wat kan dan wel?
Maar via een kleine omweg kan het wel! Voor het tonen van je tweets in je nieuwsbrief, heb je de volgende ingrediënten nodig:
 1. Een functie die de vijf (of drie, of…) meest recente tweets van je Twitter-account binnenhaalt.
 2. Een webpagina waar die tweets getoond worden als onderdeel van je nieuwsbrief.
 3. Een nieuwsbriefapplicatie die een URL kan inlezen en de aangetroffen HTML en CSS kan omzetten in een mailing.
1. Functie om tweets mee binnen te halen
Zo’n functie kun je bijvoorbeeld met PHP schrijven. Heb je daar geen verstand van, dan kan je webbouwer je daar vast mee helpen, of Google. En anders heb ik ook wel een eenvoudige functie voor je liggen.

2. Webpagina om tweets te tonen
Als je zelf pagina’s aan kunt maken via het CMS van je website, is dit vrij eenvoudig. Anders heb je weer even je webbouwer nodig. Op die pagina bouw je vervolgens je volledige nieuwsbrief, precies zoals je wilt dat deze in de inbox van je lezers verschijnt, inclusief je tweets.

3. Applicatie die een URL kan omzetten naar een nieuwsbrief
Hier zijn er meerdere van. Ik gebruik zelf MailChimp, en daarin kun je heel eenvoudig de URL van de pagina waar je je nieuwsbrief hebt geplaatst, opgeven. Vervolgens geef je nog even de tekstversie van je mailing op, en dan ben je klaar voor verzending!

De sleutel tot het succes
De achterliggende gedachte is hier: op het moment dat de functie op de webpagina je tweets binnenhaalt en vertoont in de webbrowser, wordt datgene wat met PHP (of een andere programmeertaal) wordt ingeladen, omgezet naar HTML en CSS. MailChimp leest vervolgens de HTML en CSS in, en maakt daar je nieuwsbrief van.

Beperkingen
Op een schaal van 1 tot 10 scoort deze methode geen 10, maar wel een 8 à 9. Er is namelijk één beperking: op het moment dat je de nieuwsbrief verzendt, worden de vijf meest recente tweets ingeladen. Tweets die je daarna verzendt, worden niet meer meegenomen, omdat de HTML en CSS niet meer aangepast kunnen worden. Voor de meeste nieuwsbrieven geldt echter dat 80%-90% van de mensen die je nieuwsbrief openen, dit wel binnen 24 uur doen. Dat betekent dat je – tenzij je enorm veel twittert – nog steeds redelijk actueel bent met de tweets die je meestuurt.

Hulp nodig?
Als je hulp nodig hebt bij het implementeren van het bovenstaande, laat het dan gerust weten: ik help je graag op weg!

dinsdag 15 maart 2011

Do's en Don'ts van E-mailmarketing

Do’s
 • Hanteer een dubbel opt-in beleid. Zo weet je zeker dat iedereen in je bestand toestemming heeft gegeven, en dat er geen e-mailadressen worden misbruikt.
 • Bied een eenvoudige afmeldmogelijkheid. Natuurlijk wil je niet dat mensen zich afmelden, maar als iemand dat tóch wil, moet het een eenvoudige handeling zijn.
 • Houd je aan beloftes omtrent inhoud en verzendfrequentie. Af en toe een verrassing is niet erg, maar als je teveel afwijkt, gaat dat vroeg of laat leiden tot irritatie.
 • Stuur op interactie: nodig uit tot klikken, reageren, vragen stellen, deelnemen aan discussies / ludieke prijsvragen, etc. Zo creëer je extra betrokkenheid van je publiek en kun je beter op hun wensen inspelen.
 • Kijk niet alleen hoeveel mensen geklikt hebben, maar ook wie er geklikt heeft. En wie niet. Zet de dialoog met de klikkers voort. En probeer de motieven van niet-klikkers te achterhalen.
 • Zorg dat iedereen in je bedrijf op de hoogte is van de nieuwsbriefplannen en actief helpt inhoud en lezers te verzamelen.
 • Gebruik humor. Je lezers hoeven niet over de grond te rollen van het lachen, maar een nieuwsbrief die in elk geval een glimlach op het gezicht van de ontvangers tovert, wordt beter onthouden.

Don’ts
 • Stuur nooit een “nieuwsbrief” met uitsluitend aanbiedingen. Op korte termijn kan dat werken, maar op lange termijn verlies je daarmee lezers. Zorg daarom voor relevante en boeiende content om de aandacht van je doelgroep vast te houden.
 • Stuur nooit nieuwsbrieven naar mensen die er niet om hebben gevraagd. De kans op ergernis en daarmee gepaard gaande imagoschade is doorgaans groter dan die op een toevallige geïnteresseerde.
 • Overdrijf niet met afbeeldingen. Afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de tekst, en kleuren zijn voor huisstijl en herkenbaarheid. Begin je nieuwsbrief dus niet met een beeldvullende banner, want op kleine(re) beeldschermen ziet de ontvanger dan niks totdat hij of zij de afbeeldingen downloadt.
 • Organiseer geen prijsvraag rondom het inschrijven voor je nieuwsbrief. Een consequente beloning (zoals een gratis whitepaper) is prima, maar met een eenmalige actie ontstaat een piek in de inschrijvingen die een vertekend beeld geeft van de interesse die men in je dienst / product heeft.

woensdag 2 maart 2011

De inbox van: Khadaffi

Dhr. Khadaffi mag er dan middeleeuwse normen en waarden op nahouden als het gaat om leiderschap, politiek bewustzijn en empathie jegens zijn onderdanen, maar op het digitale vlak is hij wel modern. Zo gebruikt hij bijvoorbeeld dagelijks e-mail om te communiceren met zijn "relaties". Het heeft even geduurd, maar ik ben erin geslaagd om zijn inbox te kraken. Zie hieronder het resultaat.


maandag 28 februari 2011

E-mailmarketing & Andere Social Media

Regelmatig verschijnen er artikelen op internet in de categorie “social media will kill e-mail”. Fanatieke voorstanders van e-mail strijden hard om dat statement keer op keer te ontkrachten, en de discussie is nog (lang) niet ten einde. Zonder mijzelf aan één van beide kanten van dit verhaal te scharen, zal ik een bemiddelend standpunt innemen: e-mailmarketing en andere social media kunnen elkaar versterken.

Definities
Gemak dient de mens. Daarom definiëren we “e-mailmarketing” vandaag als “het versturen van nieuwsbrieven via e-mail”. Daarnaast definiëren we “andere social media” als de verzameling van online applicaties als Twitter, LinkedIn, Facebook, Foursquare, etc. Het is ietwat kort door de bocht, dat besef ik. Maar het gaat in dit geval om de eenvoud: voor de rest van mijn betoog zijn deze definities toereikend.

Opkomst van Twitter en LinkedIn
Het zal misschien opgevallen zijn dat ik het over “andere social media” heb in plaats van “social media”. Daarmee wil ik de hardnekkige (en in mijn ogen onjuiste) opvatting dat e-mailmarketing niet tot de “social media” zou behoren, de kop indrukken. Toen Twitter en LinkedIn een aantal jaren geleden voor het eerst het daglicht zagen, deden zelfbenoemde guru’s al snel uitspraken als “LinkedIn is helemaal hot…daar móet je bij zijn!” en “E-mailmarketing kan het wel schudden nu, Twitter is de toekomst!”.

“E-mailmarketing is niet interactief”
Argumenten voor die uitspraken waren steevast “Twitter is veel interactiever” en “op Linkedin kun je met mensen in gesprek gaan, dat is beter dan alleen maar reclame sturen per e-mail”. Hoewel er (in mijn ogen althans) best een kern van waarheid in die uitspraken zit, betekent dat niet dat e-mailmarketing niet interactief kan zijn, en al helemaal niet dat e-mailmarketing niet kan leiden tot het in gesprek komen met je doelgroep.

Eenrichtingsverkeer op Andere Social Media
Ondanks het feit dat van Twitter wordt gezegd dat het “interactiever” is, bespeur ik op Twitter regelmatig eenrichtingsverkeer in de categorie “overdadige reclame”. Vroeg of laat verliezen zulke Twitteraars (de aandacht van) hun volgers. En op LinkedIn worden groepen vervuild door “deelnemers” die verkapte advertenties plaatsen in plaats van een concrete bijdrage te leveren aan de discussie. En uitgerekend díe zaken vormen voor fervente voorstanders van andere social media argumenten om te stellen dat e-mailmarketing niet sociaal zou zijn.

Kies geen Kanaal, maar Bepaal een Boodschap
Daarom zeg ik op mijn beurt: het succes van elk communicatiekanaal valt of staat met de manier waarop het ingezet wordt. Stel jezelf twee vragen: wat wil ik vertellen, en aan wie wil ik het kwijt? De keuze van het platform (e-mail, Twitter, LinkedIn, Facebook, of een combinatie) is een logisch gevolg van de antwoorden op die vragen.

E-mailmarketing = social
Als e-mailmarketing één van de kanalen is die je gaat inzetten voor het “verkondigen van je boodschap”, zul je ervoor moeten zorgen dat je je nieuwsbrief op een goede manier integreert met Twitter, LinkedIn, etc. Alleen op die manier maak je gebruik van de sociale kracht van e-mailmarketing.

Ga de dialoog aan
Een nieuwsbrief met uitsluitend aanbiedingen kan in specifieke gevallen effectief zijn, maar doorgaans trek je meer aandacht met content die:
 • ervoor zorgt dat de lezer wijzer wordt of iets leert;
 • ervoor zorgt dat de lezer iets te lachen heeft (humor werkt!);
 • ervoor zorgt dat de lezer een kijkje in de keuken van de verzender krijgt;
 • en / of uitnodigt tot reageren / deelnemen / etc.
Dat betekent dat je even iets langer stil moet staan bij wat je in je nieuwsbrief plaatst, maar het is je tijdsinvestering zeker waard als je ziet dat mensen deelnemen aan je ludieke prijsvraag, vragen stellen in de categorie “vraag het de expert” of deelnemen aan de discussie die je op LinkedIn hebt geopend. Tegelijkertijd groeit je status als expert binnen je vakgebied, want jij bent de dirigent van alles wat zich binnen je zojuist gecreëerde (digitale) domein afspeelt.

User generated content
Eén van de unieke facetten van andere social media is dat ze voor een groot deel gebaseerd zijn op user generated content, oftewel: inhoud die door eindgebruikers geleverd wordt. Dat kan in een nieuwsbrief ook: vraag af en toe één van je nieuwsbrieflezers om een bijdrage te leveren. Zo creëer je extra betrokkenheid.

It’s all in the mix
Een aantal voorbeelden van integratie tussen e-mailmarketing en andere social media is de revue al gepasseerd. Zoals zo vaak is het geheel meer dan de som der delen. Nog een aantal voorbeelden van zinvolle combinatietechnieken:
 • Vraag je Twitter-volgers om vragen te stellen waar je in je nieuwsbrief antwoord op kunt geven.
 • Nodig je nieuwsbrieflezers uit om je te volgen op Twitter, toe te voegen op LinkedIn / Facebook, je foto’s te bekijken op Flickr, etc.
 • Plaats een link naar de webversie van je nieuwsbrief op Twitter.
 • Nodig je Twitter-volgers uit om zich in te schrijven voor je nieuwsbrief.
 • Poneer een stelling in je nieuwsbrief en nodig lezers uit om te reageren in een discussiegroep op LinkedIn.
 • Bied je nieuwsbrieflezers een eenvoudige manier om je nieuwsbrief te delen via Andere Social Media. Dit kan bijvoorbeeld door buttons / counters te plaatsen, voor meer uitleg daarover kun je dit artikel op Frankwatching lezen.
 • …etc.

zaterdag 26 februari 2011

De maximale breedte van je nieuwsbrief

Zonet kwam ik een interessante discussie tegen op LinkedIn, over de maximale breedte van een nieuwsbrief. Daar heb ik natuurlijk ook mijn bijdrage aan geleverd, en die bijdrage presenteer ik ook direct maar even op mijn weblog. Wellicht is het leuk / handig om eerst de vraag die de discussie inluidde en de overige reacties even te lezen:

http://www.linkedin.com/groups/Wat-is-de-optimale-breedte-59135.S.44396564?qid=33d67a4c-dcc8-4845-aa67-045795635adb&goback=.gde_59135_member_44396564.gmp_59135

Ondanks het feit dat ik me ook realiseer dat er nog altijd mensen zijn die digitaal toegezonden stukken printen, kan ik me anno 2011 nauwelijks voorstellen dat nieuwsbrieven "vaak" afgedrukt worden ter archivering. Het val vast "af en toe" gebeuren, maar ik mag hopen dat het merendeel van de mensen die een nieuwsbrief willen bewaren, daar gewoon een mapje voor heeft in zijn inbox. Het afstemmen van de breedte van de nieuwsbrief (niet voor niets een digitaal medium) op de behoefte van een handjevol lezers dat de nieuwsbrief graag wil afdrukken, is in mijn ogen daarom niet verstandig. Daar komt bij dat een nieuwsbrief van 600px er ook prima uitziet op een A4-tje, ook al is het dan niet bladvullend.

Het voorgaande kan ik helaas niet ondersteunen met onderzoeksresultaten, het is meer een gut feeling. Mijn belangrijkste argumenten komen echter nog:

Mijn monitor is 22 inch breed en ik zou nieuwsbrieven tot 1650 pixels breed dus perfect moeten kunnen zien zonder horizontaal te hoeven scrollen. Er is echter één gegeven dat je niet uit welke statistieken dan ook kunt halen, en dat is de wijze waarop je ontvangers hun e-mailprogramma inrichten, en dan met name hoe ze hun leesvenster hebben ingesteld. Ik heb een verticaal leesvenster, dus ook op mijn brede beeldscherm moet ik horizontaal scrollen bij alles wat breder is dan 600px.

Tot slot: inhoud is belangrijker dan vorm. Natuurlijk, vorm speelt een rol. De nieuwsbrief moet binnen de huisstijl passen, de nieuwsbrief moet in esthetische zin aantrekkelijk zijn, je wilt afbeeldingen gebruiken, en als je ooit een halve seconde hebt nagedacht over usability, weet je dat sommige vormen en kleuren van buttons effectiever kunnen zijn dan andere. Dat is allemaal ontegenzeggelijk waar, en dat wil ik dus ook niet ter discussie stellen.

Echter, de inhoud (=tekst) van je nieuwsbrief heeft een grotere invloed op het resultaat dan de vorm. Er is voldoende onderzoek gedaan naar het verschil (in resultaat) tussen HTML-mailings en platte-tekst-mailings om veilig te kunnen stellen dat tekst je sterkste wapen is. Daarom is er geen enkele praktische reden om het jezelf moeilijk te maken door, omwille van de layout, op zoek te gaan naar de "grens van de breedte" en te hopen dat al (of de meeste van) je lezers dat kunnen zien zonder horizontaal te hoeven scrollen.

Samenvattend: maak je nieuwsbrief maximaal 600px breed, geef voorrang aan content, focus op de call-to-action en leg het grafische design er als een dunne (op resultaat sturende) schil omheen.

Ik weet dat ik een vrij stevig standpunt inneem, dus ik ben oprecht nieuwsgierig naar reacties van mensen-die-het-niet-met-me-eens-zijn!

donderdag 24 februari 2011

Afbeeldingen in nieuwsbrieven

Eerder deze week las ik een vraag op Twitter over afbeeldingen in nieuwsbrieven. Dat vond ik een mooie aanleiding voor een weblogartikel...

Afbeeldingen ondersteunen, tekst verkoopt
In sommige nieuwsbrieven staan de prachtigste afbeeldingen. En soms ook op geweldig formaat. Dat kan er  heel mooi uitzien, maar het is zeer onverstandig. Afbeeldingen dienen ter ondersteuning van de tekst, en de tekst verkoopt. Of het nu een product, een dienst, een overtuiging of gewoon een gedachte betreft, tekst is je sterkste wapen. 

Een banner met het bedrijfslogo of een pasfoto bovenin is goed voor de herkenbaarheid, maar die banner moet niet te hoog zijn. Op kleine(re) beeldschermen met (dus ook) kleine(re) uitleesvensters zie je in het ergste geval alleen die banner maar, terwijl de inhoud van de nieuwsbrief pas zichtbaar wordt nadat de ontvanger gaat scrollen. Niet slim!

Daarom: afbeeldingen zeker gebruiken, maar met mate!

"Klik hier om deze afbeeldingen te downloaden"
Een - in de ogen van veel e-mailmarketeers - gevreesde kreet. Eentje die zo mogelijk ook vermeden dient te worden. Dat kan op twee manieren: met de snelle methode...en met de minder snelle methode. En zoals altijd heeft de snelle methode een aantal nadelen waardoor de minder snelle methode eigenlijk de voorkeur verdient. 

De snelle methode is het zogenaamd "embedded" (=ingesloten) meesturen van de afbeeldingen, zodat ze niet afzonderlijk gedownload hoeven te worden. De minder snelle methode is de afbeeldingen op je server te laten staan, er in je nieuwsbrief naar verwijzen, en je ontvangers te sturen op het klikken op de knop "Afbeeldingen van deze afzender altijd weergeven".

Embedded afbeeldingen maken je nieuwsbrief zwaar
Als je de de afbeeldingen kunt insluiten in je nieuwsbrief, waarom zou je ze dan nog achter de afbeeldingen-download-knop verstoppen? Eigenlijk om één simpele reden: je wilt dat je nieuwsbrief in de inbox belandt, niet in de spambox! Een bericht dat vrij zwaar is (afbeeldingen maken je nieuwsbrief zwaar), heeft een grotere kans om door het spamfilter tegengehouden te worden, dan een licht bericht. Let wel: een grotere kans! Het is dus geen garantie, maar het kán gebeuren.

Mijn afbeeldingen hebben een hele lage resolutie, dus ze wegen bijna niks
Dat is heel goed! De resolutie hoeft niet hoog te zijn: afbeeldingen in nieuwsbrieven (en op het web in algemene zin) zijn doorgaans te klein om een hoge resolutie nodig te hebben. Maar gewicht is in dit geval relatief: een stukje tekst is nog altijd vele malen lichter dan een kleine, lichte afbeelding. 

Verhouding tussen tekst en afbeeldingen is óók van belang
Daar komt bij dat (sommige) spamfilters ook kijken naar de verhouding tussen de hoeveelheid tekst en de hoeveelheid afbeeldingen in een bericht. Hoe meer die verhouding doorslaat in het voordeel van de afbeeldingen, des te kritischer wordt het spamfilter. 

Daarom is het dus ook niet slim om een nieuwsbrief te versturen met alleen één (perfect opgemaakte) afbeelding erin. Het lijkt een makkelijke oplossing (je hoeft je nieuwsbrief dan niet handmatig op te maken in een nieuwsbriefapplicatie, laat staan dat je met HTML aan de gang hoeft) maar vanuit technisch / tactisch oogpunt is het niet verstandig.

Daarom: stuur afbeeldingen niet "embedded" mee, maar stuur aan op een betrouwbare verzendreputatie! En hoe bereik je dat laatste? Heel simpel: doe wat je belooft, zorg voor relevante en interessante content, luister naar je publiek, en zorg voor interactie!

maandag 1 november 2010

De inbox van: Smurfin

De Smurfin leeft als enige vrouw in een dorp vol mannen. Je kunt je dus voorstellen dat zij ERG veel post krijgt. Daarom ook niet de gebruikelijke 15-20 berichten, maar ditmaal een dubbele portie vanuit de inbox van Smurfin.


dinsdag 26 oktober 2010

E-mailmarkeTIP #9: Sta niet stil

Vorige week hoorde ik het nog van een klant: “Een nieuwsbrief is een verbetertraject…”. Beter had ik het zelf niet kunnen samenvatten. Als je nog een stap verder gaat, zou je zelfs kunnen zeggen dat een nieuwsbrief een verbetertraject bij uitstek is! Een aspect dat een nieuwsbrief onderscheidt van veel andere marketinguitingen, is de meetbaarheid van de directe resultaten: op basis van klikgedrag is zeer nauwkeurig te bepalen welke ontvangers op welk moment interesse hebben getoond in welk onderwerp.

Als je vervolgens een nieuwsbriefcampagne beschouwt als een serie mini-projecten, heb je elke keer de gelegenheid om het volgende project effectiever / efficiënter te maken dan het vorige. Soms moet je daarvoor verschillende methodes proberen (en in een enkel geval zul je misschien een wijziging aanbrengen die juist minder goede resultaten oplevert, maar ook die kennis is waardevol), maar dat is zeker de moeite waard. Een aantal voorbeelden:
 • Probeer eens een andere layout. Dat hoeft niet te betekenen dat je je huisstijl aanpast, maar een (eenvoudige) herschikking van de verschillende elementen in je sjabloon kan al verschil maken.
 • Gesteld dat je een vast verzendmoment hebt, probeer eens een ander tijdstip. Misschien merk je dat je nieuwsbrief dan beter gelezen wordt, of juist minder goed. Of misschien wel door andere mensen dan gebruikelijk, waardoor de response verandert.
 • Introduceer een nieuwe categorie artikelen, bijvoorbeeld iets met humor.
 • Vergroot de interactie met je doelgroep door actief te vragen om reacties (bijvoorbeeld door deelname aan een prijsvraag of enquête)
 • Nodig een gastschrijver uit: vraag een leverancier, klant, of andere relatie of hij of zij iets over zijn of haar vakgebied wil schrijven.
Dit zijn voorbeelden van algemene aard. In sommige gevallen is het verstandig om nieuwe ideeën te testen in een "split campaign" waarbij je twee verschillende versies van je nieuwsbrief naast elkaar verstuurt en op basis van de statistieken bepaalt welke versie je voortaan blijft gebruiken. En voor jouw specifieke situatie zijn ongetwijfeld nog meer manieren te bedenken. Wees creatief!